Tradiční čínská medicína

Tradiční čínská medicína (TČM) je ucelený léčebný systém založený na po tisíciletí sepisovaných, praktikovaných a ověřených  zkušenostech. Jejími základními pilíři, kterými ovlivňuje zdraví, jsou fytoterapie, akupunktura, dietetika, energetické cvičení Qi Gong a masáže Tui Na

 

Nemoc chápeme jako vykolejení organizmu z rovnováhy, kterou se snažíme znovu nastolit. Pohled východní medicíny je celostní, vedle fyzických projevů nemoci zohledňuje také emoční stav, vlivy počasí, věk a pracovní vytížení, neméně důležitá je také strava. Dále dbáme na žití v přítomnosti – včerejšek nezměníme, zítřek nevíme, jaký bude, soustředíme se na bytí teď a tady.

„Jsi tím, o čem jsi přemýšlel“.

 

 

Informace o dosaženém vzdělání a certifikátech ZDE.