Léčebné metody TČM

 

Fytoterapie – bylinná léčba po staletí vyladěnými směsmi ve formě odvaru (Tang), tablet (Pian), lisovaných kuliček (Wan), prášku (San)…léčivo (Yao) je vše z přírody – části bylin, živočichů a jejich schránek, minerály. Důležité je zohlednění geoautenticity, tedy sběr léčivek z oblastí, kde se sklízejí po staletí. Některé byliny se pěstují např. na kořenech borovice a část účinných látek čerpají z nich (Pornatka kokosová), zohledňuje se také nadmořská výška (např. Cordyceps z vysokohorských oblastí nad 2000m, z nížin nemá požadované účinky- pozor na falzifikáty, Světlice barvířská z Henanu atd.)

Akupunktura – ovlivňování toku energie (Qi), která proudí v meridiánech. Dále lze uplatnit také ostatní metody harmonizace drah, jako jsou např. moxování (prohřívání doutníkem z pelyňku, který je nejsilnějším přírodním zdrojem tepla), akupresuru, baňkování, Guashu atd. Nemá vedlejší účinky.

Nejlepších výsledků lze dosáhnout kombinací akupunktury a bylinné léčby.
V ČR není legislativně umožněna léčba akupunkturou nelékařům, tudíž je ovlivňování akupunkturních bodů docíleno akupresurou, moxováním, baňkováním, atd.

Dietetika – strava nás ovlivňuje po troškách, ale každý den…Důraz je kladen na termodynamiku potravin a vztah k jednotlivým částem dne. Během týdne se dá špatnou výživou hodně pokazit, napravení může trvat ale i několik měsíců.

Qi Gong – cvičení k vedení energie. Cvičení odstraňuje bloky jak fyzické, tak psychické a obnovuje tok energie Qi v drahách. Důležitá je pravidelnost cvičení, hluboké dýchání a vizualizace

Tui Na – čínské energetické masáže, na akutní i chronické obtíže

 

Trvalých výsledků vedoucích ke zlepšení zdraví psychického i fyzického lze dosáhnout kombinací těchto 5 metod.